Finansverdenens svigt

Finansverdenens svigt

Ofte hører vi, at finansverdenen har svigtet den hjælpende hånd, som den fik efter finanskriserne i begyndelsen af 2000-tallet og frem til 2010, da økonomien igen begyndte at rette sig.

Vi kan spørge os selv, om det er rigtigt, og svaret vil jo nok i nogen grad afhænge af, hvilket politisk standpunkt, man har. Fra vores del af det politiske spektrum, nemlig fra venstre side, er vi ikke i tvivl om, at den finansielle verden og dens aktører et langt stykke hen ad vejen har svigtet den tillid, som blev vist den, da de vestlige stater trådte til og reddede vigtige banker fra fallit, da finanskrisen kradsede allermest.

Korttidshukommelsen har svigtet

Det virker nogle gange, som om finansfolkenes korttidshukommelse har svigtet. Bankerne fik hjælp, da de kom i den situation at have overbelånt tvivlsomme engagementer og lånt penge ud i finansielle eksperimenter, der nærmest ligner en slags pyramidespil med udgangspunkt i amerikanske pengeinstitutters belåning af private amerikanske huse.

Engagementerne førte med sig, at mange banker ikke kunne klare deres forpligtelser eller havde kapital nok til at opfylde reglerne om, hvor velpolstrede de skulle være. Deres fundament brasede sammen, og de måtte reddes med statslige kroner for ikke at rive for meget med sig i faldet.

Mange havde forventet en slags ydmyghed og større forsigtighed i kølvandet på dette, men virkeligheden har vist, at mange bankerne fortsat har tvivlsomme forretninger, selv om de netop havde måttet modtage redningsmidler fra de offentlige kasser. Et eksempel på dette er Danske Bank, som gennem flere år stod fadder til hvidvask af penge gennem sin estiske filial, transaktioner, som har været med til at sikre indtjening og dermed udbytte for aktionærerne. Korttidshukommelsen svigtede – man forsatte med eller etablerede nye, usikre forretninger kort efter, at andre af den type forretninger havde truet banken på livet.

For os er der ingen tvivl om, at denne historik viser, at bankerne skal kontrolleres kraftigere, end de er blevet hidtil.