Vær aktiv i en sportsforening

Vi har en lang tradition her i landet for at være aktive i en sportsforening – ikke bare som udøvere af en sport, men som frivillige, når kampene skal organiseres, stævner gennemføres og de mange børn og unge skal trænes.

Hver eneste uge stiller masser af forældre og unge op som trænere, frivillige og ledere af sportsforeninger, og dette er et særkende ved den danske måde at gå ind i verden på. En model, som vi vil opfordre til, at vi værner om og sørger for kan fungere også i de kommende generationer.

Det frivillige arbejdes værdi

I Danmark har vi en lang tradition for at yde et stykke frivilligt arbejde. Ofte driller vi hinanden lidt med, at bare to danskere mødes, danner de en forening, og på en måde er det et godt billede på, hvordan store dele af det danske samfund og ikke mindst kirke- og fritidsliv fungerer.

Helt fra tidlig tid har vi organiseret os i idrætsforeninger, skytteforeninger og andre foreninger, og alle disse har krævet, at folk stillede op og gjorde et stykke ulønnet arbejde for få det hele til at køre. Og også i dag drives masser af sports- og idrætsforeninger af frivillige, der gør en stor indsats hver eneste uge for at få alle led i kæden til at hænge sammen.

Vi vil gerne gøre et stykke arbejde for at bevare denne særlige del af den danske kulturarv. Det har nemlig stor værdi for mange lokalsamfund, at der er folk, der vil gøre en indsats for at holde liv i de lokale foreninger. Uden dem ville der ikke være meget at gå til i fritiden, og det ville blive endnu sværere, end det er i dag, at tiltrække nye beboere og fastholde dem, der er allerede bor der. Det er ikke mindst vigtigt at fastholde de unge, så der fortsat er et grundlag for liv i lokalsamfundene.